DRM Open DRM Online DRM Fresh
DRM Open

DRM Open je slovensko odprto tekmovanje v podvodni fotografiji, ki tradicionalno poteka v Piranu. Bistvo tekmovanja je, da vsi udeleženi fotografi tekmujejo hkrati, v istih pogojih in pod istimi časovnimi omejitvami. Prepovedana je kakršna koli računalniška obdelava fotografij, razen tiste, ki jo dopušča sam fotografski aparat. V ospredje stopi fotografovo tehnično znanje, iznajdljivost pri iskanju motivov in izvirnost pristopa k posamezni kategoriji. Tekmovanje DRM Open je namenjeno vsem podvodnim fotografom, ne glede na potapljaško šolo ali kategorijo. Tekmujejo lahko tudi tuji državljani.

Fotograf ima možnosti izbire dveh tekmovalnih skupin glede na fotografsko opremo, ki jo uporablja in sicer skupino za digitalne zrcalno-refleksne aparate in skupino za digitalne kompaktne aparate. Fotografi morajo oddati fotografije v skladu s tremi kategorijami, ki so enake za obe tekmovalni skupini.

Kategorija »wide« – v tej kategoriji je potrebno oddati čim lepšo in tehnično korektno sliko podvodnega ambienta. Podvodni ambient lahko krasi tudi potapljač, ki je v ospredju, ali pa v ozadju in le dopolnjuje sliko primarnega motiva. Motiv slike je lahko tudi potapljač na vdih ali pa plavalec, ki z zanimanjem skozi masko opazuje podvodni svet. Pogoste so tudi "pol - pol" kompozicije pri katerih je del fotografije pod vodo, del pa prikazuje nadvoden motiv. Pozorni moramo biti samo na to, da podvodni del posnetka prikazuje najmanj polovico slike. Širokokotna fotografija je lahko posneta tako v globoki kot plitki vodi.
Kategorija »makro« – v tej kategoriji je potrebno oddati čim lepšo in tehnično korektno sliko drobnih živih bitij ali podrobnosti podvodne flore in favne. V skladu s to kategorijo lahko slikamo raka samotarja, del morske zvezde ali pa kakšen detajl spužve ali žveplenjače. V kategoriji makro je prepovedano oddajati fotografije rib. V tej kategoriji so najpogostejši motiv goli polži na spužvah ali morskih drevescih. Vendar pozor! Prestavljanje morskih organizmov je prepovedano in žirija lahko zaradi suma prestavljanja posnetek kaznuje ali celo diskvalificira. V kategoriji "makro" velja, da daljša stranica fotografije ne sme presegati deset centimetrov v naravi, zato morajo biti kompaktni aparati pri izboru motiva še posebej pazljivi.Kategorija »riba« – v tej kategoriji je potrebno oddati čim lepšo in tehnično korektno sliko, kjer je glavni objekt riba. Lahko se uporablja širokokotno tehniko in fotografira ribe v jati, lahko se odda portret ribe ali pa le kakšno podrobnost na ribi, kot je plavutka ali oko. Najlažji motiv so bentonske ribe, kot so babice, glavači, pa tudi sprehajalčki in škarpene, ki pa so navadno zliti z okoljem in nekontrastno podlago. Še težje je slikati pelagične ribe, saj so hitre in jih pogosto težko ujamemo v primerno kompozicijo. Srebrne ribe, kot so fratri, šargi, pici, kavali pa predstavljajo zaradi svoje barve poseben izziv, saj odbijejo direktno svetlobo bliskavic in nam pustijo prežgano fotografijo. Ključnega pomena bo izbor motiva in fotografske tehnike.Registracija Fotografi se zjutraj zberejo na piranski punti, kjer izpolnijo prijavni obrazec in izžrebajo svojo tekmovalno številko, ki postane njegova šifra. Od tega trenutka naprej je tekmovalec poznan le še po tej številki, s čimer se zagotovi anonimnost ocenjevanja fotografij. Ko sestavijo fotografsko opremo, pokažejo organizatorju formatirano kartico in naredijo prvi posnetek. Prvi posnetek je posnetek nekega motiva s tekmovalčevo številko, ki ga pred začetkom tekmovanja določi organizator. Prvi posnetek na koncu dokazuje, da je fotograf vse posnetke res naredil v ustreznem časovnem okviru.
Fotografi imajo pet ur časa, da ustvarijo ustrezne posnetke v skladu z razpisanimi kategorijami, s tem da niso omejeni pri polnjenju jeklenk ali številu potopov. Ko se tekmovalni del zaključi, morajo biti vsi fotografi na kopnem. Tekmovalec, ki predolgo ostane v vodi je lahko kaznovan ali celo diskvalificiran, saj morajo biti vsi tekmovalci podvrženi istim časovnim omejitvam.

Tekmovalni del Fotograf lahko pod vodo posname poljubno število posnetkov, vendar jih lahko na kartici odda največ sto - vključno s prvim posnetkom. Zato si pred oddajo kartice fotografi vzamejo nekaj časa in na aparatu pobrišejo odvečne fotografije. V primeru, da fotograf na spominski kartici odda več kot sto fotografij, se upoštevajo le fotografije do zaporedne številke sto. Organizator prejete fotografije presname na svoj računalnik, jih preimenuje in posname na zgoščenko, ki jo tekmovalec prejme pred izborom posnetkov. Na izboru posnetkov ima fotograf dve uri časa, da se s pomočjo računalnika odloči, katere fotografije bo oddal v posameznih kategorijah. Pri izbranih posnetkih označi še smer rotiranja in preslikave. Tukaj se fotografovo delo zaključi.


Naslednji dan prejme žirija izbor posnetkov in fotografije po kategorijah oceni. Fotografije se ocenjujejo po posameznih kategorijah in sicer vse tekmovalne skupine skupaj. Ocenjevanju fotografij sledi obdelava rezultatov, kjer se šifram tekmovalcev dopiše imena in se rezultate razvrsti glede na tekmovalno skupino. Tekmovalec za vsako kategorijo prejme določeno število točk. Skupna uvrstitev je seštevek točk posameznih kategorij. Žirija lahko izbere še najlepši posnetek tekmovanja.

Zaključek Objavi rezultatov sledi projekcija vseh fotografij s komentarji žirije. Ta del je najbolj poučen, saj lahko udeleženci iz prve roke slišijo mnenje žirije in napotke za boljše posnetke. Po projekciji je na vrsti še podelitev medalj, pokalov, priznanj in nagrad. Tekmovanje se zaključi s skupnim kosilom, ki ga udeleženci izkoristijo za druženje in prijeten klepet.
DRM Online

DRM Online je slovenski spletni natečaj podvodne fotografije, katerega namen je spodbujanje podvodne fotografije. Ravno iz tega razloga se natečaj odvija v zimskih mesecih, ko interes za potapljanje in fotografiranje zaostaja za poletnimi meseci. Vendar pa hladno vreme ni ovira za pomanjkanje fotografij.

Fotografije, ki se pošljejo na natečaj, niso časovno omejene. Lahko so nastale tekom leta ali celo pred leti. Tudi lokacija fotografiranja ni omejena. Na DRM Online lahko pošljemo fotografijo, ki je nastala med počitnikovanjem na slovenski obali ali pa med potovanjem na drugem koncu sveta. Fotografije lahko celo malo računalniško obdelamo, popravimo barvne nivoje, kontrast ali pa počistimo bele pik. Da bo kompozicija kar najlepša, pa lahko fotografijo tudi malo obrežemo.

DRM OnLine je začel kot natečaj, namenjen izključno amaterski podvodni fotografiji s kompaktnimi kamerami. Fotografi niso  bili omejeni s kategorijami, vsak pa je oddal le eno fotografijo. Dosegel je visok odziv, saj je fotografije poslalo kar 33 fotografov iz Slovenije. Zato smo leta 2008 tekmovanje razširili preko meja Slovenije in dodali dve tekmovalni kategoriji - "Podvodni ambient" in "Podvodno življenje". Kategoriji sta zelo široki, v vsako pa oddamo le eno fotografijo, kar fotografom še naprej zagotavlja enostaven izbor fotografij.

V letu 2009 smo natečaj razširili na dve tekmovalni skupini in sicer na tekmovalce, ki pri svojem delu uporabljajo kompaktne aparate in tekmovalce, ki uporablajo zrcalno-refleksne aparate. 3. DRM OnLine je s tem postal odprt za vse podvodne fotografe, ne glede na tip digitalnega aparata, ki ga pri svojem delu uporabljajo.

udeležbo na natečaju ne rabimo biti fizično prisotni. Dovolj je le, da pošljemo elektronsko pošto z izpolnjeno prijavnico in pripetimi fotografijami. Udeležba na DRM OnLine natečaju je brezplačna, kar še dodatno olajša sodelovanje. Lahko bi rekli, da tekmujemo iz domačega naslonjača. Ko je tekmovanje zaključeno, žirija prejme fotografije, ki jih oceni. Rezultati so objavljeni na spletu, udeleženci pa so o tem obveščeni preko elektronske pošte. Nagrajenci prejmejo kolajne in nagrade po pošti, lahko pa tudi v živo na projekciji sodelujočih fotografij.

DRM OnLine odlikuje preprostost in uporabniku prijazen postopek sodelovanja, fotografije ocenjuje visoko kvalificirana žirija, tekmovalci pa imajo možnost prejeti privlačne nagrade. Ob vsem tem resnično ni razloga za neudeležbo!

DRM Fresh

DRM Online je slovensko odprto tekmovanje v podvodni fotografiji, ki poteka na Bledu. Bistvo tekmovanja je, da vsi udeleženi fotografi tekmujejo hkrati, v istih pogojih in pod istimi časovnimi omejitvami. Prepovedana je kakršnakoli obdelava in spreminjanje fotografij. Dovoljena je zgolj uporaba nekaterih osnovnih funkcij (crop in ČB), v kolikor aparat to omogoča. V ospredje stopi fotografovo tehnično znanje, iznajdljivost pri iskanju motivov in izvirnost pristopa k posamezni kategoriji. Tekmovanje DRM Fresh je namenjeno vsem podvodnim fotografom, ne glede na potapljaško šolo ali kategorijo. Tekmujejo lahko tudi tuji državljani.

Fotograf ima možnosti izbire dveh tekmovalnih skupin glede na fotografsko opremo, ki jo uporablja in sicer skupino za digitalne zrcalno-refleksne aparate in skupino za digitalne kompaktne aparate. Fotografi morajo oddati fotografije v skladu s tremi kategorijami, ki so enake za obe tekmovalni skupini.

Kategorija »ambient« – v tej kategoriji je potrebno oddati čim lepšo in tehnično korektno sliko podvodnega ambienta. Podvodni ambient lahko krasi tudi potapljač, ki je v ospredju, ali pa v ozadju in le dopolnjuje sliko primarnega motiva. Motiv slike je lahko tudi potapljač na vdih ali pa plavalec, ki z zanimanjem skozi masko opazuje podvodni svet. Pogoste so tudi "pol - pol" kompozicije pri katerih je del fotografije pod vodo, del pa prikazuje nadvoden motiv. Pozorni moramo biti samo na to, da podvodni del posnetka prikazuje najmanj polovico slike. Ambientalna fotografija je lahko posneta tako v globoki kot plitki vodi.

Kategorija »riba« – v tej kategoriji je potrebno oddati čim lepšo in tehnično korektno sliko, kjer je glavni objekt riba. Lahko se uporablja širokokotno tehniko in fotografira ribe v jati, lahko se odda portret ribe ali pa le kakšno podrobnost na ribi, kot je plavutka ali oko. Najlažji motiv so počasne ribe, kot so rdečerepke, somi, pa tudi ščuke. Nekoliko težje je slikati hitre in plašne ribe, kot sta postrv in krap. Srebrne ribe predstavljajo zaradi svoje barve poseben izziv, saj odbijejo direktno svetlobo bliskavic in nam pustijo prežgano fotografijo. Ključnega pomena bo izbor motiva in fotografske tehnike.

Kategorija »kreativa« – je »posebna« kategorija, ki smo jo uvedli zaradi pogostega pomanjkanja makro motivov v sladkih vodah. Posebnost kategorije je v tem, da je dovoljena uporaba rekvizitov in večih modelov. Izbira motiva in tehnike je poljubna. Pomembno je, da je tema izvirna in jasna, fotografija pa tehnično korektna. Tudi abstraktne fotografije morajo upoštevati osnovna pravila fotografske kompozicije in imeti celovit vizualni učinek. Dovoljena je uporaba vseh objektivov in funkcij aparata. Prestavljanje morskih organizmov je prepovedano in žirija lahko zaradi suma prestavljanja posnetek kaznuje ali celo diskvalificira.

Praktičen potek tekmovanja

Fotografi se zjutraj zberejo na grajskem kopališču na Bledu, kjer izpolnijo prijavni obrazec in izžrebajo svojo tekmovalno številko, ki postane šifra tekmovalca. Od tega trenutka naprej je tekmovalec poznan le še po tej številki, s čimer se zagotovi anonimnost ocenjevanja fotografij. Ko sestavijo fotografsko opremo, pokažejo organizatorju formatirano kartico in naredijo prvi posnetek. Prvi posnetek je posnetek nekega motiva s tekmovalčevo številko, ki ga pred začetkom tekmovanja določi organizator. Prvi posnetek služi kot dokaz, da je fotograf vse posnetke res naredil v ustreznem časovnem okviru.

Fotografi imajo pet ur časa, da ustvarijo ustrezne posnetke v skladu z razpisanimi kategorijami, s tem da niso omejeni pri polnjenju jeklenk ali številu potopov. Ko se tekmovalni del zaključi, morajo biti vsi fotografi na kopnem. Tekmovalec, ki predolgo ostane v vodi je lahko kaznovan ali celo diskvalificiran, saj morajo biti vsi tekmovalci podvrženi istim časovnim omejitvam.

Fotograf lahko pod vodo posname poljubno število posnetkov, vendar jih lahko na kartici odda največ sto - vključno s prvim posnetkom. Zato si pred oddajo kartice fotografi vzamejo nekaj časa in na aparatu pobrišejo odvečne fotografije. V primeru, da fotograf na spominski kartici odda več kot sto fotografij, se upoštevajo le fotografije do zaporedne številke sto. Organizator prejete fotografije presname na svoj računalnik, jih preimenuje in posname na zgoščenko, ki jo tekmovalec prejme pred izborom posnetkov. Na izboru posnetkov ima fotograf dve uri časa, da se s pomočjo računalnika odloči, katere fotografije bo oddal v posameznih kategorijah. Pri izbranih posnetkih označi še smer rotiranja in preslikave. Tukaj se fotografovo delo zaključi.

Naslednji dan prejme žirija izbor posnetkov in fotografije po kategorijah oceni. Fotografije se ocenjujejo po posameznih kategorijah in sicer vse tekmovalne skupine skupaj. Ocenjevanju fotografij sledi obdelava rezultatov, kjer se šifram tekmovalcev dopiše imena in se rezultate razvrsti glede na tekmovalno skupino. Tekmovalec za vsako kategorijo prejme določeno število točk. Skupna uvrstitev je seštevek točk posameznih kategorij. Žirija lahko izbere še najlepši posnetek tekmovanja.

Objavi rezultatov sledi projekcija vseh fotografij s komentarji žirije. Ta del je najbolj poučen, saj lahko udeleženci iz prve roke slišijo mnenje žirije in napotke za boljše posnetke. Po projekciji je na vrsti še podelitev medalj, pokalov, priznanj in nagrad. Tekmovanje se zaključi s skupnim kosilom, ki ga udeleženci izkoristijo za druženje in pogovor o fotografiji.